Bankowość
Wspólnie z wiodącym bankiem w Polsce sprawdzamy, czy boty mogą już dziś skuteczniej obsługiwać klientów.
Nie piszemy teoretycznych opracowań. Tworzymy i testujemy prototypy.
Następne: FMCG