Customer Experience
Podnosimy jakość usług, produktów i procesów, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby cyfrowych, współczesnych konsumentów.
A konkretnie:
  • 1. Service Design. Rozwijamy cyfrowe usługi.
  • 2. Prototypy. Jak najszybciej przechodzimy do testowania wybranych rozwiązań w praktyce.
  • 3. Nadzór wdrożenia. Pilnujemy jakości dla użytkownika i sensu dla biznesu.
Następne: Marketing Technology