Farmaceutyka
Liderowi rynku medycznego pomagamy rozwijać innowacje wewnątrz organizacji.
Przygotowujemy pracowników do takiego opracowania pomysłów na innowacje, aby nie lądowały w szufladzie zarządu, tylko zmieniały się dochodowe przedsięwzięcia biznesowe.
Następne: Przemysł