Marketing Technology
Dobieramy zestaw technologii marketingowych i automatyzujemy na ich bazie procesy, tak aby z jednej strony nie przeinwestować, a z drugiej zapewnić horyzont rozwoju.
A konkretnie:
  • 1. Mapa rozwoju. Wytyczamy ambitny cel i rozbijamy go na mniejsze kroki.
  • 2. Ekosystem technologii. Wybieramy narzędzia marketingowe wyskalowane do realnych potrzeb.
  • 3. KPI. Tłumaczymy oczekiwania biznesowe na mierzalne wskaźniki.
Następne: Digital Media Strategy